ປະເພດສິນຄ້າ
Your Cart

ຂັ້ນຕອນສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

ຂັ້ນຕອນສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

1. ເຂົ້າສູ່ໜ້າຫຼັກຂອງເວັບໄຊທ໌ Www.buylao.com >> ເລືອກເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ານເທິງໜ້າຈໍ «Login» 


2. ໃສ່ທີ່ຢູ່ Email ແລະ ລະຫັດຜ່ານເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ


3. ກົດເຂົ້າເລືອກສິນຄ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງການເທິງເວັບໄຊທ໌ ໃນລາຍການປະເພດສິນຄ້າ ຫຼື ຂຽນຊື່ຄົ້ນຫາໃນຊ່ອງຄົ້ນຫາ


4. ກົດເລືອກສີ ຫຼື ຂະໜາດທີ່ຕ້ອງການ >> ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງສິນຄ້ານໍ້າໜັກ ຫຼື ຮູບພາບຕົວຈິງຂອງສິນຄ້າ


ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງສິນຄ້າໃຫ້ລະອຽດ:


5. ເກັບໃສ່ກະຕ່າສິນຄ້າ ເພື່ອຄົ້ນຫາສິນຄ້າອື່ນໆຕື່ມ 


ຫຼື ກົດສັ່ງຊື້ທັນທີ 


6. ສຳລັບບັນຊີບໍ່ເຄີຍສັ່ງມາກ່ອນໃຫ້ກົດເລືອກ «ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການນໍາໄຊ້ທີ່ຜູ່ໃໝ່» ຄັ້ງຕໍ່ໄປລະບົບຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນທ່ານໄວ້


ໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃຫ້ຄົບ:


ເລື່ອນລົງມາລຸ່ມສຸດກົດເລືອກ 7. ເມື່ອທ່ານເຂົ້າສູ່ໜ້ານີ້ ຖືຂັ້ນຕອນການສັ່ງຊື້ສໍາເລັດແລ້ວ>>ກົດເຂົ້າປະຫວັດການສັ່ງຊື້ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນຊໍາລະເງິນ


8. ກະລຸນາກວດເບິ່ງຈໍານວນເງິນ ແລະ ແຈ້ງເລກ ID ຂອງລາຍການສັ່ງຊື້ໃຫ້ພະນັກງານເຮົາເພື່ອໂອນຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ເຂົ້າມາຈ່າຍໃນຫ້ອງການ, Whatsapp 02076022999/02058957744


ກວດເບິ່ງຈໍານວນເງິນ ແລະ ສະນານະລາຍການສັ່ງຊື້: